Polipa Bilişim Sistemleri

Yemekhane Kontrol Sistemleri

Yemekhane Kontrol Sistemleri

Büyük işletmeler personel yemeklerini kendi bünyelerinde çıkarmak yerine, profesyonel yemek şirketlerinden temin etmektedirler. Böylece hem zaman hem de eleman tasarrufu sağlamaktadırlar. Günlük dağıtılan yemek sayısı kadar, yemek şirketlerine ücret ödemektedirler. Fakat her gün yenen yemek adedi aynı olmadığı ve fiş sistemi suistimale açık olduğundan işletme ve yemek şirketi arasında ihtilaf doğmaktadır. Bu sorunları çözebilmek ve sağlıklı raporlar alabilmek amacıyla "Yemekhane Kontrol Sistemi" üretilmiştir. Yemekhane Kontrol Sistemi kişilerin yemek işlemlerini takip eden otomasyon sistemidir.

 

Sistem, işletme yemekhanesindeki yemek hareketlerini gerçek zamanlı olarak bir merkezi bilgisayara aktarmaktadır. Bu sayede hareketlerin anlık olarak programdaki sayaç göstergesinden ve sistem mesajlarının kullanıcıya iletildiği mesaj penceresinden takibi mümkün olmaktadır.

Yemek molaları, personel ve vardiyaya kriterlerine göre gruplandırarak sadece belirli zamanlarda ve belirli geçiş noktalarından geçerek yemek yenmesi ve takibi sağlanabilir.

Yemekhane bazında toplam yemek sayısı veya hangi personelin belirlenen periyotta kaç defa, ne zaman yemek yediği, tüketilen toplam yemek adedi, vs. gibi istatistik takiplerin yapılabilmesi mümkündür.

 

Sistem sadece firma personeline değil ayni zamanda taşeron firmalar veya ziyaretçilerin de takibine imkân vermektedir. Bu bilgiler doğrultusunda verimliliği artırmak ve mutfak masraflarını planlamak mümkün olabilmektedir.

Taşeron eleman çalıştıran işletmeler için yemek adetlerinin belirlenmesi daha karmaşık hale gelmektedir. Yemekhane kontrol sisteminde her taşeron işletme ve bu işletmelere bağlı çalışan elemanlar ayrı ayrı tanımlanabilmektedir.

Sistemden her iş yeri için günlük, haftalık ya da istenilen zaman aralığına ait rapor alınabilmektedir. Personel gruplandırılarak, her öğünde bir kez veya mükerrer yemek yemesi ayarlanabilmektedir. İstendiği takdirde kredi tanımlaması yapılabilmektedir. İşletmede Personel Devam Kontrol Sistemi kullanılıyor ise; aynı personel kartları Yemekhane Kontrol Sisteminde de kullanılabilmektedir.

Sistemin Faydaları

  • Yemekhanede yenilen gerçek yemek sayıları belirlenir.
  • Yemek hakkı olmayanların yemek yemesi engellenerek maliyetler düşürülür.
  • Bir zaman diliminde veya günlük bazda yemek hakları tanımlanarak maliyetler düşürüldüğü gibi yemek esnasındaki personel anlaşmazlıklarının önüne geçilir.
  • Taşeron yemek firması ile çalışan kurumlarda, fiş sayma veya yemek âdeti anlaşmazlıkları gibi karmaşalar ortadan kalkar.
  • İzinli veya vardiya dışı personelin yemek yemesi otomatik olarak kontrol edilir.