Polipa Bilişim Sistemleri

Personel Devam Kontrol Sistemleri

Personel Devam Kontrol Sistemleri

Personelin mesai takibi için ; RFID kimlik kartları, Parmak izi ve Yüz tanıma  yöntemi   kullanılarak, belirli yerlere yerleştirilen okuyucu cihazlar aracılığı ile ,işletmelerde personel giriş - çıkış saatlerinin dijital ortamda kaydedilerek, bordroya esas puantajın ve devam kontrolüne ilişkin çok çeşitli raporların elde edilmesini sağlayan sistemlerdir.

Bu sayede bordro hazırlanırken insan faktöründen kaynaklanan hatalar en aza indirilir.

 Ayrıca elde edilen bu raporlar işletmelerin üst yönetimine ışık tutarak geleceğe yönelik daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı olur.

El ile hesaplama yapan işletmelerde kayıp zaman ve insan hatası faktörlerinden dolayı işletmelerin ekonomilerine verilen zararları ortadan kaldırmaktadır.

Farklı bordro progralarına (Eta, logo, mikro vb.) aktarımlar yaparak resmi tahakkuk un çıkarılmasına yardımcı olur.

PDKS sistemleri online (canlı) çalışabilmesi sayesinde bir çok veri güncellik içermekte,personelin konumlarını takip edebilmektedir.

Ayrıca PDKS sistemleri maddi katkıları dışında aşağıdaki faydaları da sağlamaktadır:

 

İşletmeye personel takibinde disiplin ve çağdaşlık getirmektedir.

Maliyetlerini ve giderlerini kontrol edebilen işletme, rekabetin çok yoğun yaşandığı pazarlarda daha etkili olabilecek, pazar payını artıracaktır.

Sistemler günümüz teknolojisini yakaladığı için personel açısından psikolojik olarak olumlu bir etki yaratmaktadır.

 

PDKS ile geleceğe yönelik planlar yapmak ve geçmişe dönük rapor ve bilgiye ulaşmak, bu bilgileri bilgisayar ortamında arşivlemek mümkün olacaktır. Yazılım ve donanımın dünya standartlarında olması ürünlere olan güveni arttırmakta, işletmeye global entegrasyon kazandırmaktadır.